මුස්ලිම් පල්ලියේ ශබ්දය වැඩියි – සවුදිය අමුතු නියෝගයක් කරයි

වුදි අරාබියාවේ මුස්ලිම් පල්ලිවල ඇති ශබ්ද විකාශන යන්ත‍්‍රවල හඩ තුනෙන් එකකට අඩු කළ යුතු බව එරට මුස්ලිම් කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යංශය නියෝග කර ඇත.
 ජනතාවගේ පැමිණිලි මත මෙම පියවර ගත් බව සවුදි අරාබියාවේ ඉස්ලාමීය ආගමික අමාත්‍යවරයා පවසා තිබේ. සවුදි අරාබියාව තුළ මුස්ලිම් පල්ලි දසදහස් ගණනක් ඇත. මෙම මුස්ලිම් පල්ලිවලින් නැගෙන අධික ශබ්දය ළමුන්ට සහ වැඩිහිටියන්ට දුෂ්කරතාවයක් උදාකර ඇති බවට පැමිණිලි ලැබී ඇතැයි සවුදි රජය වැඩිදුරටත් කියා සිටී.

මෙරටද ආගමික ස්ථාන වලින් නැගෙන හඬ සැබැවින්ම දරුවන්ගේ සෞක්‍ය කෙරෙහි යහපතක් නම් උදා නොකරන බවට සෞඛ්‍ය අංශ පවසා සිටි. මේ පිළිබන්දවද මෙරට බළධාරින් විසින් දැඩි තීරණ නිර්භීතව ගත යුතු බව බොහෝ දෙනෙකු විසින් පෙන්වා දෙයි.

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published.